CTNET DIGITAL

Thành viên

Ban giám đốc

Nguyễn Quốc Hân
Nguyễn Quốc Hân
BOSS

Phát triển phần mềm

Phạm Xuân Diệu
Phạm Xuân Diệu
Software Developer
Hùng Nguyễn
Hùng Nguyễn
Software Architecture
Nguyễn Tùng
Nguyễn Tùng
Software Developer
Lê Công Quốc
Lê Công Quốc
Developer
Nguyễn Xuân Minh Toàn
Nguyễn Xuân Minh Toàn
Java Developer
Võ Thành Văn
Võ Thành Văn
Developer

SEO

Dương Thị Khánh Hiền
Dương Thị Khánh Hiền
SEO
Nguyễn Thị Minh Hiền
Nguyễn Thị Minh Hiền
SEO

Marketing và truyền thông

Nguyễn Thị Hiền Lương
Nguyễn Thị Hiền Lương
Marketing & Communications Manager
Lê Anh Tuấn
Lê Anh Tuấn
Senior Marketing Excutive
Lê Thị Họa My
Lê Thị Họa My
Content Specialist
Phạm Hạnh Dung
Phạm Hạnh Dung
Content Specialist
Nguyễn Thư
Nguyễn Thư
Graphic Designer
Lê Thị Hoa
Lê Thị Hoa
Account Manager

Hành chính - Kế toán

Nội dung

Ngọc Lý
Ngọc Lý
Team Leader
Diệu Linh
Diệu Linh
Content