CTNET DIGITAL

Our members

BOSS

Nguyễn Quốc Hân
Nguyễn Quốc Hân
BOSS
Vũ Thị Dung Anh
Vũ Thị Dung Anh
Admin
Phạm Thi Hồng Vi
Phạm Thi Hồng Vi
Accountant
Phạm Thị Mỹ Khánh
Phạm Thị Mỹ Khánh
Admin

SOFTWARE DEVELOPMENT

Nguyễn Tùng
Nguyễn Tùng
Software Developer
Đỗ Văn Lộc
Đỗ Văn Lộc
Software Developer

SEO

Mai Hồng Nga
Mai Hồng Nga
Seo Leader
Dương Thị Khánh Hiền
Dương Thị Khánh Hiền
SEO
Nguyễn Thị Minh Hiền
Nguyễn Thị Minh Hiền
SEO
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
SEO
Phạm Thị Thuỳ Nga
Phạm Thị Thuỳ Nga
SEO

MARKETING & COMMUNICATION

ACCOUTING & ADMIN

CONTENT

Ngọc Lý
Ngọc Lý
Team Leader
Diệu Linh
Diệu Linh
Content
Tăng Thị Tươi
Tăng Thị Tươi
Content