CTNET DIGITAL

Our members

BOSS

Nguyễn Quốc Hân
Nguyễn Quốc Hân
BOSS

DEVELOPMENT

Phạm Xuân Diệu
Phạm Xuân Diệu
Software Engineer
Bùi Vạn Hậu
Bùi Vạn Hậu
Mobile Developer
Đặng Đức Minh
Đặng Đức Minh
Software Engineer

SEO

Thi Lý Cường
Thi Lý Cường
Seo Leader
Đinh Quốc Cường
Đinh Quốc Cường
Seo Leader
Mai Hồng Nga
Mai Hồng Nga
SEO
Đỗ Viết Hồng Phong
Đỗ Viết Hồng Phong
SEO
Đậu Thị Hằng
Đậu Thị Hằng
SEO

MARKETING

Nguyễn Thị Hiền Lương
Nguyễn Thị Hiền Lương
Head of Marketing & Communication
Lê Thị Bích Hương
Lê Thị Bích Hương
PR & Communication Manager
Lê Anh Tuấn
Lê Anh Tuấn
Social Marketer
Thái Mỹ Ngân
Thái Mỹ Ngân
Content Marketing Specialist
Lê Thị Họa My
Lê Thị Họa My
Junior Marketing Excutive
Trương Công Cường
Trương Công Cường
Designer
Nguyễn Văn Trung
Nguyễn Văn Trung
Graphic Designer
Phạm Tuấn Bảo Hiếu
Phạm Tuấn Bảo Hiếu
Operation Executive

ACCOUTING

Vũ Thị Dung Anh
Vũ Thị Dung Anh
Admin
Lê Thị Thùy Trang
Lê Thị Thùy Trang
Account
Phạm Thị Mỹ Khánh
Phạm Thị Mỹ Khánh
Admin

CONTENT

Trần Thị Ngọc Lý
Trần Thị Ngọc Lý
Content
Bùi Mỹ Diệu Linh
Bùi Mỹ Diệu Linh
Content
Tăng Thị Tươi
Tăng Thị Tươi
Content

SALE

Hoàng Thanh Bình
Hoàng Thanh Bình
Customer Development
Bùi Thái Chung
Bùi Thái Chung
Customer Development

Account Manager

Lê Thị Hoa
Lê Thị Hoa
Account Manager

PR & Communication Manager