CTNET DIGITAL

Thành viên

Ban giám đốc

NGUYỄN QUỐC HÂN
NGUYỄN QUỐC HÂN
BOSS

Phát triển phần mềm

NGUYỄN TÙNG
NGUYỄN TÙNG
Software Developer
Lê Hoàng
Lê Hoàng
Web Developer

SEO

MAI HỒNG NGA
MAI HỒNG NGA
SEO Project Manager
NGUYỄN THỊ THU THUỶ
NGUYỄN THỊ THU THUỶ
SEO
PHẠM THỊ THUỲ NGA
PHẠM THỊ THUỲ NGA
SEO
Kim Uyển
Kim Uyển
SEO
Đậu Ngọc
Đậu Ngọc
SEO
Phan Oanh
Phan Oanh
SEO
Thành Thiện
Thành Thiện
SEO

Marketing và truyền thông

Hành chính - Kế toán

Phạm Thi Hồng Vi
Phạm Thi Hồng Vi
Accountant

Nội dung

Tăng Tươi
Tăng Tươi
Leader Content
Hoàng Phượng
Hoàng Phượng
Content
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Content